Podrobnosti záznamu

Název
    Fabric symmetry of low anisotropic rocks inferred from ultrasonic sounding: Implications for the geomechanical models
Autor
    Klíma, Karel
    Lokajíček, Tomáš
    Pros, Zdeněk
    Přikryl, I.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Tectonophysics
Svazek/č.
    Roč. 431, 1-4
Strany
    s. 83-96
Rok
    2007
Poznámky
    Projekt: GA205/04/0088, GA ČR
    Překlad názvu: Symetrie stavby hornin se slabou anisotropií studována na základě ultrazvukového prozařování a její vliv na geomechanické modely
    Rozsah: 14 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    confining pressure
    geomechanical properties
    mathematical aproximation
    P-wave velocity
    rock fabric
Klíčové slovo
    Anisotropic
    Fabric
    Geomechanical
    Implications
    Inferred
    Low
    Models
    Rocks
    Sounding
    Symmetry
    Ultrasonic
Abstrakt (česky)
   Vybrané horninové vzorky různé stavby byly experimentálně testovány při studiu vzájemného vztahu mezi jejich seismickými a geomechanickými vlastnostmi. Vzorky byly podrobeny všestrannému hydrostatickému zatížení až do 400 MPa. Zjištěná závislost změn P-vln na působícím hydrostatickém zatížení byla aproximována empirickou nelineární závislostí. Bylo zjištěno, že pozorovaná seismická a geomechanická anisotropie odráží stavbu horninového vzorku, převládající minerály a rozložení mikrotrhlin.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012