Podrobnosti záznamu

Název
    Faciální vývoj eggenburgu na podzemním zásobníku plynu Dolní Dunajovice
Údaj o odpovědnosti
    Stanislav Plachý, Jevgenij Olegovič Semjonov, Oleg Grigorjevič Semjonov
Autor
    Plachý, Stanislav
    Semjonov, Jevgenij Olegovič
    Semjonov, Oleg Grigorjevič
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 6
Strany
    s. 166-168
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    eggenburg
    faciální model
    granulometrie
    karpatská neogenní předhlubeň
    kolektorské vlastnosti
    kolektory
    miocén
    neogén
    písek
    uhlovodíky plynné
    vlastnosti kolektorské
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Dolní Dunajovice
Klíčové slovo
    Dolní
    Dunajovice
    Eggenburgu
    Faciální
    Plynu
    Podzemním
    Vývoj
    Zásobníku
Abstrakt (česky)
   Na vytěženém ložisku zemního plynu byl zbudován podzemní zásobník plynu. Výzkum vrtných jader potvrdil vertikální změnu zrnitosti v souvrství písků a pískovců. Směrem k povrchu se zmenšuje jejich zrnitost a zlepšuje se vytříděnost. Podmínky sedimentace se měnily od šelfových do příbřežních jezerních nebo lagunových. Litologické změny vodonosného horizontu je třeba vzít v úvahu při stanovování hydrodynamického režimu exploatace zásobníku.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012