Podrobnosti záznamu

Název
    Faciálne podmienky variskej prográdnej metamorfózy v lodinskom komplexe kryštalinika Čiernej hory
Údaj o odpovědnosti
    Sergej Petrovič Korikovskij, Stanislav Jacko, Vladimir Alexandrovič Boronichin
Další názvy
    Facial conditions of Variscan prograde metamorphosis in the Lodina complex of Čierna hora crystalline, Eastern Slovakia
Autor
    Boronichin, Vladimir Alexandrovič
    Jacko, Stanislav
    Korikovskij, Sergej Petrovič
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 3
Strany
    s. 225-230
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    amfibolit
    dvojslídný typ
    facie metamorfní
    minerály horninotvorné
    rula
    svor
    teplota
    tlak
    vrásnění variské
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Lodinský komplex /Margecany/
Klíčové slovo
    Čiernej
    Faciálne
    Hory
    Komplexe
    Kryštalinika
    Lodinskom
    Metamorfózy
    Podmienky
    Prográdnej
    Variskej
Abstrakt (česky)
   Metamorfity lodinského komplexu vykazují v důsledku polyaktového vývoje značnou petrografickou variabilitu. Autoři příspěvku komplexně zhodnotili podmínky a produkty variské metamorfózy této jednotky. Minerální asociace základních typů krystalických břidlic (dvojslídné křemenné ruly, dvojslídné ruly, svory, amfibolity), vysoký obsah železa v granátech a nízký obsah titanu v amfibolech svědčí o středním stupni metamorfózy, odpovídající staurolitovo-andaluzitovo-biotitové subfacii. Dané indicie dokumentují vznik při teplotě 520-540 °C a tlaku do 300 MPa.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012