Podrobnosti záznamu

Název
    Facie, magnetická susceptibilita a obsahy těžkých kovů v sedimentech regulovaného koryta řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kostelany
Údaj o odpovědnosti
    Martin Faměra, Ondřej Bábek, Tomáš Matys Grygar, Tereza Nováková
Další názvy
    Facies, magnetic susceptibility and heavy-metal contents in sediments of regulated river channel between Kvasice and Kostelany
Autor
    Bábek, Ondřej, 1969-
    Faměra, Martin
    Grygar, Tomáš Matys
    Nováková, Tereza
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Přírodovědné studie Muzea Prostějovska
Svazek/č.
    Č. 14
Strany
    s. 61-76
Rok
    2012
Poznámky
    7 obr., fot., diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Přírodověd. Stud. Muz. Prostějov.
Klasifikační znak
    550.4
    552
Skupina konspektu
    504
    556
Předmětová skupina
    facie
    izotopy Cs
    koryto
    kovy těžké
    magnetická susceptibilita
    měď
    olovo
    profil geochemický
    rychlost sedimentace
    sedimentace fluviální
    transport
    vrt
    záplavová niva
    zdroj znečištění
    zinek
    znečištění
Geografické jméno
    Kostelany (Kroměříž, Kroměříž)
    Kvasice (Kroměříž, Kroměříž)
    Morava (Česko)
    Morava, řeka
Klíčové slovo
    Facie
    Koryta
    Kostelany
    Kovů
    Kvasicemi
    Magnetická
    Moravy
    Obsahy
    Regulovaného
    řeky
    Sedimentech
    Susceptibilita
    Těžkých
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 10. 2013
Datum importu
    20. 5. 2014