Podrobnosti záznamu

Název
    Facie a stratigrafie koněpruských vápenců (Koněprusy, Velkolom Čertovy schody, spodní devon, stupeň prag)
Údaj o odpovědnosti
    Jindřich Hladil, Ladislav Slavík
Další názvy
    Facies and stratigraphy of the Koněprusy limestones (Koněprusy, Čertovy schody Quarry, lower Devonian, Pragian stage)
Autor
    Hladil, Jindřich, 1953-
    Slavík, Ladislav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Český kras
Svazek/č.
    Roč. 23
Strany
    s. 5-18
Rok
    1997
Poznámky
    9 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Ke zpracování zapůjčil P.Budil
    Zkr. název ser.: Čes. Kras
Předmětová skupina
    Barrandien
    biostratigrafie
    devon-spodní
    facie
    korelace stratigrafická
    prag
    prostředí mělkovodní
    prostředí útesové
    schránky
Geografické jméno
    Český kras
    ČR-Čechy
    Koněprusy (Beroun)
Klíčové slovo
    Čertovy
    Devon
    Facie
    Koněpruských
    Koněprusy
    Prag
    Schody
    Spodní
    Stratigrafie
    Stupeň
    Vápenců
    Velkolom
Abstrakt (anglicky)
   Koněprusy skeletal accumulation represents an unique open - sea carbonate buildup of Pragian age. Both the sedimentary log and biocorrelation indicate the Devonian peri-Gondwana affinity of the complex. twenty two lithological/biological facies have been displayed in an idealized stratigraphical column. Six blockdiagrams illustrate the position and relation among the facies. Scenario of the development of the Koněprusy skeletal accumulation is based on the section-by-section analysis in quarries, simultaneously using the correlation based on the first preliminary results of the conodont stratigraphy. The lower sequence boundary corresponds to global lowstand in the pesavis Zone (396.3-398 Ma). The upper sequence boundary was set at the end of the kindlei Zone and was developed in the pireneae Zone (389.4-391.6 Ma).
   The entire sequence is well-correpsonding with the Sandberg's eustatic cycle 1a, however, the sedimentary record in the central part of the Koněprusy elevation represents only the highest 1a-highstand peaks of the middle part of the kindlei Zone. The setting of the Koněprusy buildup met two conditions: first the low sea-level height of the entire 1a cycle and second the late Lochkovian tecotnic uplift of the open-shelf seafloor along a pennate, dextral-transpression fault
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 11. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012