Podrobnosti záznamu

Název
    Facie s oolitickými karbonáty a silicity ve východní části Barrandienu a v tehovském ostrově
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Pouba, Vladimír Skoček
Další názvy
    Oolithic carbonate facies and silicites in the eastern part of Barrandian
Autor
    Pouba, Zdeněk, 1922-
    Skoček, Vladimír, 1934-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
Strany
    s. 40
Poznámky
    2 fot.
Předmětová skupina
    Barrandien
    proterozoikum
    silicifikace vápence
    silicity
    středočeská ostrovní zóna
    vápenec oolitický
    vulkanismus
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Barrandienu
    části
    Facie
    Karbonáty
    Oolitickými
    Ostrově
    Silicity
    Tehovském
    Východní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012