Podrobnosti záznamu

Název
    Faktory priestorového rozdelenia priepustnosti a prietočnosti v horninách karpatského flyšu
Údaj o odpovědnosti
    Ján Jetel
Další názvy
    Factors Controlling the Spatial Distribution of Permeability and Transmissivity in the Carpathian Flysh Rocks.-Faktory prostranstvennogo raspredelenija pronicajemosti i vodoprovodimosti v gornych porodach karpatskogo fliša
Autor
    Jetel, Ján
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Vodohospodársky časopis
Svazek/č.
    Roč. 39, č. 3-4
Strany
    s. 260-268
Rok
    1991
Poznámky
    2 tab.
    Zkr. název ser.: Vodohospod. Čas.
Předmětová skupina
    čerpací zkoušky
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hydrogeologie regionální
    migrační vlastnosti hornin
    modely v hydrogeologii
    pozorování režimní
    propustnost
    průtočnost
    voda podzemní
    zkouška čerpací
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Faktory
    Flyšu
    Horninách
    Karpatského
    Priepustnosti
    Priestorového
    Prietočnosti
    Rozdelenia
Abstrakt (česky)
   Výzkum hydraulických vlastností flyšových hornin objasnil a kvantitativně vyjádřil vliv jednotlivých faktorů na prostorové rozložení propustnosti a průtočnosti v připovrchové zóně. Hlavní význam má exponenciální pokles průměrné propustnosti do hloubky, naproti tomu rozdíly v litologickém složení nejsou často podstatné. Byly stanoveny regionální charakteristiky jednotlivých litostratigrafických členů. Výsledky výzkumu budou reálnými podklady pro výpočty a modely proudění podzemní vody v uvedených horninách
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012