Podrobnosti záznamu

Název
    Fault disturbances in Vepor crystalline complexes in exploratory drift PVE Ipeľ
Další názvy
    Zlomové poruchy veporského kryštalinika v prieskumnej štôlni PVE Ipeľ