Podrobnosti záznamu

Název
    Fauna svrchních poloh spongilitických pískovců (opuk) na jižním Džbánu (česká křídová pánev)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Svoboda
Další názvy
    4. paleontologický seminář, Ostrava 17.-18.6.2003 (Variant.)
Autor
    Svoboda, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 49, mimoř. č.
Strany
    s. 61-63
Rok
    2003
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    551.7
    551.8
    562/569
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    bioturbace
    česká křídová pánev
    komunita
    křída-svrchní
    lokalita fosiliferní
    lom
    ložisko opuky
    Mollusca
    paleogeografie
    paleontologie
    pískovce
    sedimenty karbonátové
    vltavo-berounský faciální vývoj
    zóny biostratigrafické
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Janov (Rakovník, Rakovník)
    Kalivody (Rakovník, Rakovník)
    Kounov (Rakovník, Rakovník)
    Mšec (Rakovník, Rakovník)
    Nové Strašecí (Rakovník, Rakovník)
    Třeboc (Rakovník, Rakovník)
Klíčové slovo
    česká
    Džbánu
    Fauna
    Jižním
    Křídová
    Opuk
    Pánev
    Pískovců
    Poloh
    Spongilitických
    Svrchních
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012