Podrobnosti záznamu

Název
    Fauna vrtů HL1 a HL2 u Hluchova (střední miocén), Prostějovsko
Další názvy
    Fauna of the HL1 and HL2 boreholes round of Hluchov (Middle Miocene), Prostějov surrounding
Autor
    Hladilová, Šárka
    Jašková, Vladimíra
    Nehyba, Slavomír
    Tomanová Petrová, Pavla
    Zágoršek, Kamil
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 17, č. zima
Strany
    5
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Bryozoa, Foraminifers, Middle Miocene, Moravia, paleoecology
Klíčové slovo
    Fauna
    HL1
    HL2
    Hluchova
    Miocén
    Prostějovsko
    Střední
    Vrtů
Abstrakt (česky)
   Byly studovány dva vrty nedaleko obce Hluchov, tyto vrty byly rozděleny do 3 úseků: nejníže se nalézají písčité jíly s velkými klasty karbonských hornin, výše vápnité písky. V nejvyšším úseku byla zaznamenána nejpestřejší litologie zastoupená vápnitými písky, písčitými vápenci, vápenci a jíly. Spolu s mechovkami, které v celém profilu dominují, se vyskytují měkkýši, foraminifery, fragmenty ostnokožců, ostrakodů, otolity, zuby kostnatých ryb a úlomky jehlic hub. Celkem bylo určeno 24 druhů mechovek, z nichž pět významných pro paleoekologii bylo popsáno a ilustrováno. Paleoekologická analýza předpokládá smíšené společenstvo.
Abstrakt (anglicky)
   Fauna of the HL1 and HL2 boreholes round of Hluchov (Middle Miocene), Prostějov surrounding
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014