Podrobnosti záznamu

Název
    Fenitizace a její projevy v Českém masivu
Údaj o odpovědnosti
    Lubomír Kopecký
Další názvy
    Fenitization and its manifestations in the Bohemian Massif
Autor
    Kopecký, Lubomír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Horniny ve vědách o Zemi
Strany
    s. 41-62
Poznámky
    5 obr., 8 fot., 2 s.bibl.
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    alkalický typ
    brekcie vulkanická
    essexit
    fenit
    granitoidy
    karbonatit
    konference
    metasomatóza alkalická
    vulkanity Českého středohoří
    západočeský pluton
Geografické jméno
    Čistá (Rakovník)
    ČR-Čechy
    Roztoky (Ústí nad Labem)
Klíčové slovo
    Českém
    Fenitizace
    Masivu
    Projevy
Abstrakt (anglicky)
   A review of general genetic and chemical types of fenitization is presented along with a brief characterization of geological conditions and of the main mineralogical changes in its course. Fenitization in the Bohemian Massif is related to hyperalkaline and non-granitic alkaline magmatic sources, which belong to pre-Neoidic (most probably Hercynian) and Neoidic magmatism. Three occurrences are described. 1) The most complete progressive normal fenitization of Hercynian age in the Bohemian Massif is represented by the Čistá granitoid ring structure in W Bohemia. 2) Na-K feldspathization of Tertiary age is developed at the exocontact of a presupposed subvolcanic carbonatite intrusion in the Roztoky volcanic centre of the České středohoří young alkaline volcanic area in the Neoidic Ohře rift (N Bohemia).
   3) Regressive late-magmatic and postmagmatic fenitization of the Late Cretaceous up to Tertiary age is represented by the alkaline-ultrabasic cone-sheet intrusion centre at Osečná and Dvůr Králové in NE Bohemian, both being related to the Neoidic Lusatian thrust-fault
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012