Podrobnosti záznamu

Název
    Fertile leucogranites and aplites of the Jihlava pegmatite field, western Moravia, Czechoslovakia
Údaj o odpovědnosti
    Dušan Němec
Další názvy
    Pegmatitonosné leukogranity a aplity jihlavského pegmatitového pole
Autor
    Němec, Dušan, 1927-2001
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    č. 1
Strany
    s. 25-34
Rok
    1990
Poznámky
    3 tab., 4 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    acidita
    aplit
    diferenciace magmatu
    granit
    Li (lithium - 3)
    moldanubický pluton
    pegmatit
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Jihlava
Klíčové slovo
    Aplites
    Czechoslovakia
    Fertile
    Field
    Jihlava
    Leucogranites
    Moravia
    Pegmatite
    Western
Abstrakt (česky)
   Lithné pegmatity jihlavského revíru jsou geneticky spojené s biotitickými leukogranity a turmalinickými aplity. Prvé jsou typické granity taveninových minim. Skorylové aplity jsou bohatší křemenem (asi v důsledku zvýšeného obsahu vody v jejich magmatu). Řídké verdelitové aplity představují obvykle skorylové aplity, metasomaticky mineralizované přínosem lithných fluid. Aplitové čočky v žilách pegmatitů jsou silně sodné a vznikly patrně za účasti fluidní fáze. Všechny zkoumané horniny jsou přesycené hliníkem (snad doklad metasedimentárního původu jejich magmat) a současně klesal i obsah vápníku. Biotitové granity nenesou znaky pegmatitonosného magmatu.Ty jsou patrné až u turmalinických aplitů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012