Podrobnosti záznamu

Název
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 3 (3-1 to 3-3) : surroundings of the Železná hůrka Hill (Eisenbühl)
Údaj o odpovědnosti
    Horst Kämpf, Jan Mrlina, Jaromír Ulrych, Lukáš Ackerman and Petr Hradecký
Autor
    Ackerman, Lukáš
    Hradecký, Petr
    Kämpf, Horst
    Mrlina, Jan
    Ulrych, Jaromír
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - monografie
    CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide
Strany
    s. 119-125
Poznámky
    5 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    061.3
    55(1)
    550.3
    550.8
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    digitalizace
    exkurze
    geochemie izotopická
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    kenozoikum
    konference
    maar
    melilitit
    měření gravimetrické
    měření magnetické
    nefelinit
    profil geofyzikální
    profil odkryvu
    reliéf
    tefra
    tuf
    vulkanický kužel
    vulkanismus
    xenolit
Geografické jméno
    Chebská pánev-Komorní hůrka
    Čechy (Česko)
    Mýtina (Cheb, Cheb)
    Smrčiny-Železná hůrka
Klíčové slovo
    3-1
    3-3
    11
    2007
    April
    Eisenbühl
    Field
    Guide
    Hill
    Hůrka
    Stop
    Surroundings
    Trip
    Železná
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012