Podrobnosti záznamu

Název
    Filozofie tvorby vstupních dat pro použití multiparametrických analýz v hydrogeochemii podzemních vod
Další názvy
    Input data preparation philosophy for multiparametric analyses application in groundwater hydrogeochemistry
Autor
    Nováková, Dana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník XII. nár. hydrogeol. kongresu
Strany
    2
Poznámky
    Akce: 2005/09/19 ; České Budějovice
Výraz tezauru
    multiparametric analyses, hydrogeochemie
Klíčové slovo
    Analýz
    Dat
    Filozofie
    Hydrogeochemii
    Multiparametrických
    Podzemních
    Použití
    Tvorby
    Vod
    Vstupních
Abstrakt (česky)
   Hydrogeochemické analýzy podzemních vod mohou poskytnout velké množství informací o hydrologickém režimu a hydrogeologických procesech. Všechna data obdržená z těchto analýz jsou multidimensionální a multiparamterické statistické metody s nimi umějí pracovat. Úprava vstupních dat je velmi důležitá pro použití multiparametrické analýzy. Vstupní data musí splňovat jistou úroveň parametrů. Výstup z multivariační analýzy ukazuje použití statistických výzkumů pro poznání hydrogeologických poměrů.
Abstrakt (anglicky)
   Input data preparation philosophy for multiparametric analyses application in groundwater hydrogeochemistry
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014