Podrobnosti záznamu

Název
    Find of flora in Tertiary sediments near Karlštejn
Autor
    Sakala, Jakub
    Teodoridis, Vasilis
    Žák, Karel
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Svazek/č.
    Roč. 2002, č. 1
Strany
    3
Rok
    2003
Výraz tezauru
    Central Bohemia
    flora
    Miocene
    river system
    Tertiary
Klíčové slovo
    Find
    Flora
    Karlštejn
    Near
    Sediments
    Tertiary
Abstrakt (anglicky)
   Fluvial Tertiary relict near Karlštejn, find of flora
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012