Podrobnosti záznamu

Název
    Finding of macroflora from the Karviná Formation in the Jablunkov depression (Subbeskydy part of the Upper Silesian Basin, Czech Republic)
Další názvy
    Zjištění makroflóry karvinského souvrství v jablunkovské depresi (podbeskydská část hornoslezské pánve, Česká republika)