Podrobnosti záznamu

Název
    Findings of the organic sediments investigation at the geological mapping in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy
Další názvy
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy
Autor
    Břízová, Eva
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geomorfologické výzkumy v roce 2006
Svazek/č.
    Roč. 13, č. září
Strany
    4
Rok
    2006
Výraz tezauru
    palynology, organic sediments, peat bog, stratigraphy, Quaternary, Holocene, Late Glacial, Protected Landscape Area Žďárské vrchy, Bohemia, Moravia, radiocarbon dating
Klíčové slovo
    Area
    Findings
    Geological
    Investigation
    Landscape
    Mapping
    Organic
    Protected
    Sediments
    Vrchy
    Žďárské
Abstrakt (česky)
   Během geologického mapování v CHKO Žďárské vrchy v měřítku 1 : 25 000 probíhal výzkum organických sedimentů. Geologické mapování organických kvartérních sedimentů a jejich palynologický výzkum ukázal kvartérní vývoj území a dobré podmínky pro dobře zachované současné ekosystémy.
Abstrakt (anglicky)
   During the geological mapping of the PLA Žďárské vrchy on a scale of 1 : 25 000 the research of organic sediments is being carried out. The geological mapping of the Quaternary sediments and the palynological investigation on the selected localities offers data on the Quaternary development of the territory and of a good condition of the contemporary ecosystems.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014