Podrobnosti záznamu

Název
    First Cenomanian dinosaur from Central Europe (Czech Republic)
Další názvy
    První cenomanský dinosaur ze střední Evropy (Česká republika)
Autor
    Fejfar, Oldřich
    Košťák, Martin
    Kvaček, Jiří
    Mazuch, Martin
    Moučka, M.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Palaeontologica Polonica
Svazek/č.
    Roč. 50, č. 2
Strany
    6
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Cenomanian
    Czech Republic
    Dinosauria
    Iguanodontidae
    palaeoenvironment
    vegetation
Klíčové slovo
    Cenomanian
    Central
    Czech
    Dinosaur
    Europe
    First
    Republic
Abstrakt (česky)
   Popisujeme první fosilní zbytky cenomanského donosaura nalezeného v mořských uloženinách v české křídové pánvi. Dinosaur žil v oblasti přechodu mangrovů a terigenní vegetace.
Abstrakt (anglicky)
   We describe first dinosaur skeletal remains foun in the marine sediments of the Bohemian Cretaceous Basin. The dinosur lived in transitional area between salt marsh and terrestrial vegetation.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012