Podrobnosti záznamu

Název
    First record of a fossil beetle (Coleoptera, Haliplidae) from the basal Paleocene flysch sediments in the Magura Unit (Outer Western Carpathians, Moravia)
Další názvy
    Poprvé zaznamenán fosilní brouk (Coleoptera, Haliplidae) ze spodnopaleocenních flyšových sedimentů magurské jednotky (vnější Západní Karpaty, Morava)
Autor
    Bubík, Miroslav
    Hájek, Jiří
    Nel, André
    Prokop, Jakub
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 55, č. 6
Strany
    5
Rok
    2004
Výraz tezauru
    Insecta, Coleoptera, Haliplidae, Gyrinidae, Paleocene, taphonomy, Rača Unit, Outer Flysch Carpathians
Klíčové slovo
    Basal
    Beetle
    Carpathians
    Coleoptera
    First
    Flysch
    Fossil
    Haliplidae
    Magura
    Moravia
    Outer
    Paleocene
    Record
    Sediments
    Unit
    Western
Abstrakt (česky)
   Je popsán první nález hmyzu (Adephaga: Coleoptera) z báze paleocénu vnějšího flyše Karpat na východní Moravě. Kriticky je diskutována příslušnost nálezu k čeledi Gyrinidae nebo Haliplidae. Výskyt broučího elytronu v hlubokomořském hemipelagitu je vysvětlován dlouhým větrným transportem z lagunárního prostředí do otevřeného moře a disartikulaci predátory nebo mrchožrouty v povrchových vodách.
Abstrakt (anglicky)
   The first record of insect (Adephaga: Coleoptera) from the base of Paleocene marine deposits in Outer Flysch Carpathians of eastern Moravia (Czech Republic) is described. Its familial attribution to Gyrinidae or Haliplidae is critically discussed. The presence of beetle elytron in deep-water hemipelagite suggests probably long wind transport from lagoonal to open marine environment and disarticulation by predators or scavengers in surface waters.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014