Podrobnosti záznamu

Název
    First-order ray tracing for qP waves in inhomogeneous, weakly anisotropic media
Autor
    Farra, V.
    Pšenčík, Ivan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geophysics
Svazek/č.
    Roč. 70, č. 6
Rok
    2005
Poznámky
    Projekt: IAA3012309, GA AV ČR3cav_un_auth*0000911
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR3cav_un_auth*0000190
    Překlad názvu: První přiblížení trasování paprsků P vln v nehomogenních slabě anizotropních prostředích
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Předmětová kategorie
    anisotropic media
    qP waves propagating
    ray tracing
Klíčové slovo
    Anisotropic
    First-order
    Inhomogeneous
    Media
    QP
    Ray
    Tracing
    Waves
    Weakly
Abstrakt (česky)
   Bylo navrženo přibližné trasování paprsků P vln šířících se v hladkém, nehomogenním, slabě anizotropním prostředí. Pro odvození příslušných rovnic byla užita poruchová teorie, ve které se odchylka anizotropie od izotropie považuje za poruchu prvního řádu. V tomto smyslu jsou trasovací rovnice a čas šíření určený pomocí nich prvního řádu. Přesnost času šíření může být ještě zvýšena opravou druhého řádu, kterou lze počítat jednoduchou integrací podél paprsku prvního řádu.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013