Podrobnosti záznamu

Název
    First-order ray tracing for qP waves in inhomogeneous weakly anisotropic media
Autor
    Farra, V.
    Pšenčík, Ivan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Seismic waves in complex 3-D structures. Report 14
Strany
    s. 87-97
Poznámky
    Projekt: GA205/00/1350, GA ČR3cav_un_auth*0007299
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR3cav_un_auth*0000190
    Překlad názvu: Trasování paprsků P vln v prvním přiblížení v nehomogenních slabě anizotropních prostředích
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Předmětová kategorie
    dynamic ray tracing
    inhomogeneous weakly anisotropic media
    qP wave
Klíčové slovo
    Anisotropic
    First-order
    Inhomogeneous
    Media
    QP
    Ray
    Tracing
    Waves
    Weakly
Abstrakt (česky)
   Je navržen přibližný způsob trasování paprsků P vln a pomocných veličin kolem nich v hladkých nehomogenních slabě anizotropních prostředích. Odpovídající rovnice jsou odvozeny pomocí poruchové teorie. Rovnice pro paprsky a pomocné veličiny podél nich jsou prvního řádu, opravy časů šíření počítané podél paprsků kvůli zvýšení přesnosti jsou druhého řádu
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013