Podrobnosti záznamu

Název
    Fische des Nordboehmischen Braunkohlenbeckens
Údaj o odpovědnosti
    Naděžda Obrhelová
Další názvy
    Ryby severočeské hnědouhelné pánve
Autor
    Obrhelová, Naděžda
Jazyk
    německy
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy
Svazek/č.
    Jg. 46, Nr. 1-2
Strany
    s. 1-35
Rok
    1990
Poznámky
    20 obr., 10 pl. + 10
    Zkr. název ser.: Sbor. Nár. Muz. (Praha), Ř. B.
Předmětová skupina
    kostra
    miocén
    nálezy
    nový taxon
    Pisces
    popis organismu
    severočeská pánev
    Vertebrata
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Severní Čechy
Klíčové slovo
    Braunkohlenbeckens
    Fische
    Nordboehmischen
Abstrakt (česky)
   V severočeské hnědouhelné pánvi byly ryby nalezeny ve střezovském i mosteckém souvrství. Ze střezovského souvvrství jsou poprvé v severočeské pánvi popsány Amia sp. a cf. Bilinia sp. V hlubších uhlonosných vrstvách mosteckého souvrství byly popsány již známé Palaeotinca egeriana Obrhelová, 1969 a Leuciscus (Palaeoleuciscus) socoloviensis Obrhelová, 1969. V libkovických vrstvách v nadloží sloje byly revidovány a doplněny popisy dalších druhů. Nově byl popsán druh Cobitis ioannis n.sp. a v libkovických vrstvách dosud neznámý Esox sp. Leuciscus (P.) socoloviensis je jako jediný druh rozšířen v celém mosteckém souvrství
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012