Podrobnosti záznamu

Název
    Flóra starosedelského souvrství a její vztah k eocenním a oligocenním flórám v jižní části NDR
Údaj o odpovědnosti
    Erwin Knobloch
Další názvy
    Flora of the Staré Sedlo formation and its relation to Eocene and Oligocene floras in Germany
Autor
    Knobloch, Ervín, 1934-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa
Strany
    s. 30-31
Předmětová skupina
    eocén
    flóra
    listy
    oligocén
    paleobiogeografie
    terciér Českého masivu
    uhelný revír
Geografické jméno
    Český Chloumek (Karlovy Vary)
    ČR-Čechy
    Kučlín (Teplice)
    Sokolov
    SRN-Sachsen-Anhalt
    Žitenice (Litoměřice)
Klíčové slovo
    části
    Eocenním
    Flóra
    Flórám
    Jižní
    NDR
    Oligocenním
    Souvrství
    Starosedelského
    Vztah
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012