Podrobnosti záznamu

Název
    Flat-ramp-flat thrust geometry in the Outer Western Carpathians (Palava Hills, Czech Republic)
Autor
    Melichar, Rostislav
    Poul, Ivan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Volumina Jurassica
Svazek/č.
    Roč. 4
Strany
    2
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Jurassic
    Pavlov Hills
    tectonics
Klíčové slovo
    Carpathians
    Czech
    Flat-ramp-flat
    Geometry
    Hills
    Outer
    Palava
    Republic
    Thrust
    Western
Abstrakt (anglicky)
   In the considerred unit (our country) were recognized nappes with thrust and folds. Svatý kopečel Hill is formed by large slightly punging anticline formed in connection to ramp of thrust. This model of thrusting is typical for other external parts of the same orogenic belt.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012