Podrobnosti záznamu

Název
    Floods in the Morava river basin in 1997 and their consequences for the social system
Autor
    Lacina, Jan
    Ondráček, Stanislav
    Vaishar, Antonín
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Moravian Geographical Reports
Svazek/č.
    Roč. 7, č. 2
Strany
    s. 2-11
Rok
    1999
Poznámky
    Projekt: IAA3086903, GA AV ČR
    Rozsah: 9 s.
Klíčové slovo
    1997
    Basin
    Consequences
    Floods
    Morava
    River
    Social
    System
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012