Podrobnosti záznamu

Název
    Floods on the Dyje river and reconstruction of the dam Znojmo
Další názvy
    Povodně na Dyji a příprava rekonstrukce vodního díla Znojmo