Podrobnosti záznamu

Název
    Flora and vegetation of the roof of the main lignite seam in the Bílina Mine (Most Basin, Lower Miocene)
Údaj o odpovědnosti
    Jakub Sakala
Další názvy
    Flóra a vegetace těsného nadloží hlavní uhelné sloje na dole Bílina (mostecká pánev, spodní miocén)
Autor
    Sakala, Jakub
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis
    Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 56, č. 1-2
Strany
    36
    s. 49-84
Rok
    2000
Poznámky
    9 obr., 12 pl., 3 s.bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Sbor. Nár. Muz. (Praha), Ř. B.
Předmětová skupina
    Angiospermophyta
    listy
    Magnoliidae
    miocén-spodní
    popis taxonů
    Pteridophyta
    pylová zrna
    severočeská pánev
    uhelná sloj
    vegetace
Geografické jméno
    Bílina (Teplice)
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Basin
    Bílina
    Flora
    Lignite
    Lower
    Main
    Mine
    Miocene
    Most
    Roof
    Seam
    Vegetation
Abstrakt (anglicky)
   In the roof of the main lignite seam in the locality Důl Bílina (Bílina Mine) of northern Bohemia, a fossil flora with 51 different taxa has been described. Unique state of preservation has allowed application of the cuticular analysis and the analysis of the pollen in situ. The assemblage is parautochthonous and reflects azonal vegetation, typical of the area of the so-called "back swamp". Its main part was formed of the Nyssa-Taxodium association. The flora is attributable to the floristic complex Bílina-Brandis of the Atlantic-Boreal bioprovince, Early Miocene in age

   Lower Miocene flora and vegetation, Bílina Mine, Northern Bohemia, Czech Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012