Podrobnosti záznamu

Název
    Floras and vegetation of Tertiary fluvial sediments of Central and Northern Bohemia and their equivalents in deposits of the Most Basin (Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Vasilis Teodoridis
Autor
    Teodoridis, Vasilis
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy
Svazek/č.
    Vol. 60, no. 3-4
Strany
    p. 113-142
Rok
    2004
Poznámky
    8 obr., 6 tab.
    Bibliografie na s. 140-142
    il.
    Zkr. název ser.: Sbor. Nár. Muz. (Praha), Ř. B
Klasifikační znak
    551.7
    561
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    flóra
    geologie regionální
    miocén-spodní
    oligocén
    paleoekologie
    paleoklimatologie
    paleontologie
    Plantae
    prostředí fluviální
    relikty sladkovodního terciéru Českého masivu
    severočeská pánev
    terciér
    zóny biostratigrafické
Předmětová kategorie
    paleo
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Mostecká pánev
    Plzeňská pahorkatina
    Pražská plošina
    SRN-Sachsen
Klíčové slovo
    Basin
    Bohemia
    Central
    Czech
    Deposits
    Equivalents
    Floras
    Fluvial
    Most
    Northern
    Republic
    Sediments
    Tertiary
    Vegetation
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012