Podrobnosti záznamu

Název
    Floristic changes around Stehlin's Grande Coupure in Central Europe
Údaj o odpovědnosti
    Čestmír Bůžek, Oldřich Fejfar, Magda Konzalová, Zlatko Kvaček
Autor
    Bůžek, Čestmír, 1933-
    Fejfar, Oldřich, 1931-
    Konzalová, Magda
    Kvaček, Zlatko, 1937-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - monografie
    Proceedings of the Symposium "Paleofloristic and Paleoclimatic Changes in the Cretaceous and Tertiary"
Strany
    s. 167-181
Poznámky
    14 obr.
Předmětová skupina
    analýza kutikulární
    biostratigrafie
    České středohoří
    Doupovské hory
    eocén
    eventostratigrafie
    flóra
    Mammalia
    oligocén
    palynologie
    podkrušnohorské pánve
Geografické jméno
    Bechlejovice (Děčín)
    ČSFR-Čechy
    Dětaň
    Dvérce
    Kučlín
    Kundratice
    Markvartice
    Stadice
    Valeč
Klíčové slovo
    Around
    Central
    Changes
    Coupure
    Europe
    Floristic
    Grande
    Stehlin's
Abstrakt (česky)
   Práce se zabývá vývojem flory a savčí fauny v intervalu okol hranice eocén - oligocén ve střední Evropě (t.zv. Grande Coupure v pojetí Stehlina 1909). Hraniční interval v sz.Čechách je porovnáván s vývojem v pařížské, hampshirské, mohučské pánvi a rýnském prolomu. Poznatky z výzkumu flory se porovnávají s biozonací podle savců a nannoplanktonu. Změny t.zv. paleotropických elementů mají gradualistický ráz, masová imigrace arktoterciérních elemntů je doložena na lokalitě Dětaň (Doupovské hory) v úrovni nad "Grande Coupure"
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    1. 8. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012