Podrobnosti záznamu

Název
    Floristické novinky z karvinského souvrství hornoslezské uhelné pánve (Česká republika)
Údaj o odpovědnosti
    Eva Purkyňová
Další názvy
    New floristical records from the Karviná Formation in the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
Autor
    Purkyňová, Eva
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Svazek/č.
    Roč. 49, č. 1
Strany
    s. 1-5
Rok
    2000
Poznámky
    2 obr., 4 pl., 22 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Předmětová skupina
    hornoslezská pánev
    karbon-svrchní
    korelace stratigrafická
    lokalita fosiliferní
    namur
    Pteridophyta
    taxonomie
    westphal
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Karviná
Klíčové slovo
    Česká
    Floristické
    Hornoslezské
    Karvinského
    Novinky
    Pánve
    Republika
    Souvrství
    Uhelné
Abstrakt (anglicky)
   The remains of several species new for the Karviná Formation are described. This material originates from the boreholes carryed in the Czech part of the Upper Silesian Basin. They are: Annularia filiformis Jongmans et Gothan, Annularia subradiata Stockmans et Williere, Annularia asteris Bell, Rhodeopteridium subtenuissimum (Stockmans et Williere) comb. nov. and Paripteris pseudogigantea (Potonié) Gothan. The second find of Rhodeopteridium gothanii (Šusta) comb. nov. (beyond the Šusta´s holotype) is presented too. Finaly the specimens interpreted as representatives of Sphenophyllum amplum Kidston are discussed and depicted. The age of the Karviná Formation, which presents the continental coal-bearing molasse, is of Middle and Upper Namurian and Westphalian A (Kinderscoutian-Langsettian)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012