Podrobnosti záznamu

Název
    Flow Behavior of Model Suspensions
Autor
    Drahoš, Jiří
    Hladil, Jindřich
    Kulaviak, Lukáš
    Růžička, Marek
    Večeř, Marek
Konference
    18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2008 (24.08.2008-28.08.2008 : Praha, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Summaries 3. Hydrodynamic Processes
Strany
    S. 823
Poznámky
    Projekt: GA104/06/1418, GA ČR
    Projekt: GA104/07/1110, GA ČR
    Projekt: GP104/06/P287, GA ČR
    Projekt: IAAX00130702, GA AV ČR
    Překlad názvu: Povaha toku modelových suspenzí
    Rozsah: 1 s. : CD ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
Předmětová kategorie
    settling
    suspension
    viscosity
Klíčové slovo
    Behavior
    Flow
    Model
    Suspensions
Abstrakt (česky)
   Objetkem zájmu je testovat schopnost sedimentace suspenze (pevné částice v kapalině). Klíčovou veličinou je dynamická viskozita nosné kapaliny (voda-glycerol) a efektivní dynamická viskozita dvoufázové směsi. Testovaly se dva modelové systémy (z hlediska pevné fáze - skleněné a polystyrénové kuličky). Usazování bylo nahráváno na videokameru a fotografovány výsledné struktury depositu. Mimo toho se zkoušely také geologické materiály (vápencový, křemenný prach, jejich směs, atd.). Měřící aparaturou byl ponorný rotační viskozimetr Brookfield s vřeteny RVT a V7.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012