Podrobnosti záznamu

Název
    Fluid inclusion planes and paleofluid records in the Podlesí granite, Krušné hory Mts., Czech Republic
Další názvy
    'Fluid inclusion planes' a záznam paleofluid v granitu u Podlesí, Krušné hory, Česká republika
Autor
    Dobeš, Petr
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 80, č. 2
Strany
    6
Rok
    2005
Výraz tezauru
    fluid inclusion planes, fluid flow, granite, Krušné hory Mts.
Klíčové slovo
    Czech
    Fluid
    Granite
    Hory
    Inclusion
    Krušné
    Mts
    Paleofluid
    Planes
    Podlesí
    Records
    Republic
Abstrakt (česky)
   V granitech vrtu PTP-3 v granitovém masívu u Podlesí (Krušné hory) byly rozlišeny tři generace 'fluid inclusion planes'. Nejstarší generace FIP vznikala při teplotě kolem 400 oC a při tlaku pod 100 MPa. Mladší FIP vznikaly při teplotě 140 až 270 oC a pravděpodobně odpovídají fluidům spojeným s vícenásobným otevíráním puklin.
Abstrakt (anglicky)
   Three generations of fluid inclusion planes were distinguished in rocks of the PTP-3 borehole from the Podlesí granite stock (Krušné hory Mts.). The oldest generation of FIP formed at T of about 400 oC and P less than 100 MPa. The later FIP formed at lower T from 140 to 270 oC, and likely represent fluids associated with the repeated opening of fractures.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014