Podrobnosti záznamu

Název
    Fluidné inklúzie a termodynamické podmienky vzniku xenolitov spinelových lherzolitov v alkalických bazaltoch južného Slovenska
Údaj o odpovědnosti
    Monika Konečná
Další názvy
    Fluid inclusions and silicate thermobarometry of spinel lherzolite xenoliths in alkali basalts from Southern Slovakia
Autor
    Konečná, Monika
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 6
Strany
    s. 555-564
Rok
    1990
Poznámky
    1 obr., 5 diag., 2 pl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    bazalt
    bazika
    inkluze fluidní
    lherzolity spinelové
    plynokapalné inkluze
    středoslovenské neovulkanity
    teplota
    tlak
    xenolit
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Filakovské Kováče
Klíčové slovo
    Alkalických
    Bazaltoch
    Fluidné
    Inklúzie
    Južného
    Lherzolitov
    Podmienky
    Slovenska
    Spinelových
    Termodynamické
    Vzniku
    Xenolitov
Abstrakt (česky)
   V práci se uvádějí nové údaje o charakteru inkludovaných fluid v xenolitech spinelových lherzolitů z bazanitu v okolí lokalit Fiĺakovské Kováče a Fiĺakovské Kováče-Rátky. Lokality se nacházejí v největším lávovém proudu této oblasti. Aplikace silikátové termobarometrie na předpokládané koexistující minerální asociace xenolitů poskytla údaje o rovnovážných teplotách a tlacích, které se pohybovaly v rozmezí 945-1232 st.C a 8-23 (?) x 10E+8 Pa. Stanovené tlaky odpovídají hloubce 29-83 (?) km při hustotě bazaltové taveniny 2,75 g/cm3. Údaje jsou ve shodě s experimentálně stanoveným polem stability spinelových lherzolitů. Kryotermometrické studium inkluzí ukázalo, že dominantní složkou je CO2, dále obsahují pravděpodobně CO, N2, CH4, vzácné plyny nebo sloučeniny síry. Výsledky termobarometrických metod se shodují s geofyzikálními údaji
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012