Podrobnosti záznamu

Název
    Fluorescence microscopy and Image Analysis for study of Micro-fracturing in Rocks
Autor
    Kožušníková, Alena
    Obara, B.
    Ščučka, Jiří
Konference
    Geonics 2007 (23.05.2007-25.05.2007 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2
Strany
    S. 165-170
Poznámky
    Překlad názvu: Fluorescenční mikroskopie a analýza obrazu mikroporušení hornin
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    micro-fracturing
    optical fluorescence microscopy
    rocks
Klíčové slovo
    Analysis
    Fluorescence
    Image
    Micro-fracturing
    Microscopy
    Rocks
    Study
Abstrakt (česky)
   Příspěvek prezentuje analytické metody používané v Ústavu geoniky AVČR pro kvantitativní analýzy mikroporušení hornin, vznikajících při různých způsobech namáhání horninového materiálu v laboratorních podmínkách. Analytické postupy využívají zejména techniky optické fluorescenční mikroskopie a analýzy obrazu mikroskopických preparátů napuštěných fluorescenčním barvivem. V příspěvku je popsána dříve používaná metoda manuální obrazové analýzy a v současnosti vyvíjená metoda plně automatizované analýzy obrazu pro stanovení intenzity a distribuce mikroporušení v horninových zkušebních tělesech.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012