Podrobnosti záznamu

Název
    Fluorine-rich clintonite in chondrodite marbles from the Moldanubian Zone, Czech Republic.
Autor
    Houzar, Stanislav
    Novák, Milan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralogia Polonica - Special Papers
Svazek/č.
    Roč. 28, č. 1
Strany
    3
Rok
    2006
Výraz tezauru
    chondrodite
    clintonite
    marble
    Moldanubian zone
Klíčové slovo
    Chondrodite
    Clintonite
    Czech
    Fluorine-rich
    Marbles
    Moldanubian
    Republic
    Zone
Abstrakt (anglicky)
   Chemical variation and paragenetical relationships were studid in fluorine-rich clintonite in chondrodite marbles from the Moldanubian Zone, Czech Republic.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012