Podrobnosti záznamu

Název
    Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
Další názvy
    Fluvial deposits in the area between Jinačovice and Kuřim
Autor
    Bubík, Miroslav
    Kirchner, Karel
    Nehyba, Slavomír
    Petrová, Pavla
    Vít, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Svazek/č.
    Roč. 13, č. září
Strany
    4
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Jinačovice depression, fluvial deposits, Ottnangian
Klíčové slovo
    Fluviální
    Jinačovicemi
    Kuřimí
    Sedimenty
Abstrakt (česky)
   V prostoru golfového hřiště mezi Jinačovicemi a Kuřimí byly odkryty relativně plošné odkryvy písků a štěrků. Na základě sedimentologického a paleontologického studia je interpretujeme jako fluviální ottnangské sedimenty, které maji v Jinačovickém prolomu značnou mocnost. V nadloží se objevují jemnozrnnější sedimenty karpatu a spodního badenu, vše na velmi malém prostoru. Tato složitá geologická situace je produktem blízkosti zlomového pásma směru SZ-JV pokračujícího z prostoru Tišnovské kotliny.
Abstrakt (anglicky)
   Fluvial deposits in the area between Jinačovice and Kuřim
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014