Podrobnosti záznamu

Název
    Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
Údaj o odpovědnosti
    Slavomír Nehyba, Miroslav Bubík, Karel Kirchner, Pavla Petrová, Jan Vít
Další názvy
    Fluvial deposits in the area between Jinačovice and Kuřim
Autor
    Bubík, Miroslav, 1962-
    Kirchner, Karel, 1951-
    Nehyba, Slavomír
    Petrová, Pavla
    Vít, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Svazek/č.
    Roč. 13
Strany
    s. 44-47
Rok
    2006
Poznámky
    1 obr., 3 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2005
Klasifikační znak
    551.7
    552
    562/569
    912
Skupina konspektu
    55
    912
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    brněnský masiv
    Foraminifera
    geologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    mapa geologická
    miocén
    odkryv umělý
    ottnang
    paleontologie
    paleoreliéf
    sedimentace fluviální
    sedimenty klastické
    terciér
Geografické jméno
    Jinačovice (Brno-venkov, Kuřim)
    Kuřim (Brno-venkov, Kuřim)
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    Fluviální
    Jinačovicemi
    Kuřimí
    Sedimenty
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012