Podrobnosti záznamu

Název
    Fluviální sedimenty mostecké pánve (02-33 Chomutov, 02-34 Bílina, 12-11 Žatec, 12-12 Louny)
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Tyráček
Autor
    Tyráček, Jaroslav, 1931-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Strany
    s. 84-86
Rok
    1990
Předmětová skupina
    chronostratigrafie
    kvartér
    paleomagnetismus
    pleistocén-střední
    sedimentace fluviální
    severočeská pánev
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Severočeská pánev
Klíčové slovo
    02-33
    02-34
    12-11
    12-12
    Bílina
    Chomutov
    Fluviální
    Louny
    Mostecké
    Pánve
    Sedimenty
    Žatec
Abstrakt (česky)
   Upřesnění stratigrafie kvartéru bude podkladem pro přesnější časové zařazení finální fáze tektonických pohybů. Terasy Ohře byly rozděleny na tři základní úrovně, které se paleomagnetickýcm výzkumem a palynologie podařilo blíže datovat
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012