Podrobnosti záznamu

Název
    Fluxes of Arsenic in Soil-Water System at the Čelina-Mokrsko Gold District, Bohemian Massif
Autor
    Drahota, Petr
    Pertold, Z.
Konference
    Mineral Deposit research: Meeting the Global Challenge. Biennial SGA Meeting (8. : 18.08.2005-21.08.2005 : Beijing, Čína)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Mineral Deposit Research: Meeting the Global Challenge : Proceedings of the Eighth Biennial SGA Meeting, Beijing, China, 18 - 21 August 2005
Strany
    s. 927-930
Poznámky
    Překlad názvu: Toky arzenu v systému půda-voda na zlatonosném revíru Čelina-Mokrsko, Český masív
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    arsenic
    mass-balance
    weathering
Klíčové slovo
    Arsenic
    Bohemian
    Čelina-Mokrsko
    District
    Fluxes
    Gold
    Massif
    Soil-Water
    System
Abstrakt (česky)
   Představujeme vliv zvětrávaní v hmotnostní bilance dvou povodí na ložiskách Čelina a Mokrsko, které nebyly nikdy těženy a které jsou kontaminovány arzenem díky zvětrávání arzenopyritu. Mechanické zvětrávání horniny v povodí Mokrsko odpovídá 656 kg/ha/rok, chemické zvětrávání 172 kg/ha/rok. V povodí Čelina je mechanické zvětrávání horniny 329 kg/ha/rok a chemické zvětrávání horniny 45 kg/ha/rok. Během monitoringu v období 2003-2004 bylo zjištěno, že zvětrávání arzenopyritu v povodí Mokrsko (oblast silně mineralizovaná As) odpovídá 1210 g/ha/rok a v Čelině (oblast slabě mineralizovaná As) 210 g/ha/rok. Z hmotnostní bilance arzenu v obou povodích rudního zrudnění vyplývá, že se arzen v některých oblastech zrudnění během období monitoringu v půdě akumuluje a jinde ochuzuje.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012