Podrobnosti záznamu

Název
    Fluxes of Heavy Metals from a Highly Polluted Watershed During Flood Events: A Case Study of the Litavka River, Czech Republic
Autor
    Navrátil, Tomáš
    Rohovec, Jan
    Žák, Karel
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Water, Air and Soil Pollution
Svazek/č.
    Roč. 203, 1/4
Strany
    s. 343-358
Rok
    2009
Poznámky
    Projekt: IAA300130505, GA AV ČR
    Překlad názvu: Toky těžkých kovů ze silně kontaminovaného povodí během povodňových událostí, případová studie z řeky Litavky, Česká republika
    Rozsah: 16 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    flood events
    heavy metal contamination
    Litavka River
    Příbram ore region (Czech Republik)
    suspended particulate matter
Klíčové slovo
    Case
    Czech
    During
    Events
    Flood
    Fluxes
    Heavy
    Highly
    Litavka
    Metals
    Polluted
    Republic
    River
    Study
    Watershed
Abstrakt (česky)
   Článek popisuje toky těžkých kovů v řece Litavce během povodňových událostí. Největší část kontaminace těžkými kovy je transportována ve formě suspenze.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012