Podrobnosti záznamu

Název
    Flyšové pásmo Západních Karpat, autochtonní mezozoikum a paleogén na Moravě a ve Slezsku
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Stráník, Eduard Menčík, Mojmír Eliáš, Josef Adámek
Další názvy
    Flysch belt of the West Carpathians, autochthonous Mesozoic and Paleogene in Moravia and Silesia
Autor
    Adámek, Josef
    Eliáš, Mojmír
    Menčík, Eduard
    Stráník, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Geologie Moravy a Slezska
Strany
    s. 107-122
Poznámky
    4 obr., 1 tab., 3 s.bibl.
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    alochton
    analýza tektonická
    autochton
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jura
    litologie
    paleogén
    sedimentologie
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Autochtonní
    Flyšové
    Karpat
    Mezozoikum
    Moravě
    Paleogén
    Pásmo
    Slezsku
    Západních
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012