Podrobnosti záznamu

Název
    Focal mechanisms produced by shear faulting in weakly transversely isotropic crustal rocks
Autor
    Vavryčuk, Václav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geophysics
Svazek/č.
    Roč. 71, č. 5
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: IAA3012309, GA AV ČR3cav_un_auth*0000911
    Projekt: MTKI-CT-2004-517242, EC, XE3cav_un_auth*0250446
    Překlad názvu: Ohniskové mechanismy způsobené střižným lámáním slabě transverzálně izotropních hornin v zemské kůře
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    anisotropy
    crustal rocks
    shear faulting
Klíčové slovo
    Crustal
    Faulting
    Focal
    Isotropic
    Mechanisms
    Produced
    Rocks
    Shear
    Transversely
    Weakly
Abstrakt (česky)
   Střižné lámání v anizotropních horninách způsobuje nestřižné ohniskové mechanismy. Tyto mechanismy mohou zahrnovat tzv. izotropní složku (ISO) a složku kompenzovaného lineárního vektorového dipólu (CLVD). Procentuální zastoupení složek ISO a CLVD lze jednoduše spočíst za předpokladu slabé transverzální izotropie hornin a vyjádřit pomocí tzv. Thomsenových parametrů.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013