Podrobnosti záznamu

Název
    Foraminiferal assemblages as an indicator of foreland basin evolution (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
Další názvy
    Společenstva dírkovců jako indikátor vývoje předhlubně (karpatská předhlubeň, Česká republika)
Autor
    Petrová, Pavla
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 79, č. 4
Strany
    12
Rok
    2004
Výraz tezauru
    Carpathian Foredeep, Moravia, Lower Miocene, foraminifers, paleoecology, biostratigraphy
Klíčové slovo
    Assemblages
    Basin
    Carpathian
    Czech
    Evolution
    Foraminiferal
    Foredeep
    Foreland
    Indicator
    Republic
Abstrakt (česky)
   Článek prezentuje model vývoje depoziční historie karpatské předhlubně v karpatu na základě studia dírkovců. Výsledky byly získány na základě statistického zhodnocení vývoje společenstev. Byly rozlišeny dvě fáze transgrese.
Abstrakt (anglicky)
   This paper presents a model of depositional history of the Carpathian Foredeep in the Karpatian stage based on the study of foraminifers. Results were obtained through the statistical evaluation of microfauna. Two stages of the development of a transgression can be distinguished.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014