Podrobnosti záznamu

Název
    Foraminiferová společenstva z vrtu HV-5 Rybníček : 24-42 [i.e. 24-41] Vyškov
Údaj o odpovědnosti
    Jitka Kopecká
Další názvy
    Foraminiferal assemblages from the HV-5 Rybníček borehole
Autor
    Kopecká, Jitka
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Svazek/č.
    Roč. 13
Strany
    s. 41-43
Rok
    2006
Poznámky
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2005
Klasifikační znak
    551.7
    562/569
    912
Skupina konspektu
    55
    912
Předmětová skupina
    baden
    benthos
    biostratigrafie
    Foraminifera
    geologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    mapa geologická
    miocén
    nannofosílie
    paleontologie
    profil geologický
    prostředí bathyální
    prostředí energeticky silné
    terciér
    vrt
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Rybníček (Vyškov, Vyškov)
Klíčové slovo
    24-41
    24-42
    Foraminiferová
    HV-5
    I.e
    Rybníček
    Společenstva
    Vrtu
    Vyškov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012