Podrobnosti záznamu

Název
    Foraminiferové společenstvo a paleoekologie svrchnokřídových sedimentů z lokality Nussensee v Rakousku (coniac-santon, souvrství Grabenbach, spodní gosauská podskupina)
Údaj o odpovědnosti
    Lenka Hradecká
Další názvy
    Foraminiferal assemblages and palaeoecology of the Upper Cretaceous sediments from the locality Nussensee in Austria (Coniacian-Santonian, Grabenbach Formation, Lower Gosau Subgroup)
Autor
    Hradecká, Lenka
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Strany
    s. 140-141
Rok
    2004
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2003
Klasifikační znak
    55(1)
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    coniac
    diverzita druhová
    Foraminifera
    geologie regionální
    křída-svrchní
    mezinárodní spolupráce
    paleoekologie
    paleontologie
    santon
Geografické jméno
    Nussensee (Rakousko)
    Rakousko
    Severní vápencové Alpy (Rakousko)
Klíčové slovo
    Coniac-santon
    Foraminiferové
    Gosauská
    Grabenbach
    Lokality
    Nussensee
    Paleoekologie
    Podskupina
    Rakousku
    Sedimentů
    Souvrství
    Spodní
    Společenstvo
    Svrchnokřídových
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012