Podrobnosti záznamu

Název
    Foraminiferové společenstvo a paleoekologie svrchnokřídových sedimentů z lokality Nussensee v Rakousku (coniak-santon, souvrství Grabenbach, spodní gosauská podskupina)
Další názvy
    Foraminiferal assemblages and paleoecology of the Upper Cretaceous sediments from the locality Nussensee in Austria (Conaician-Santonain, Grabenbach Formation, Lower Gosau Subgroup)
Autor
    Hradecká, Lenka
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    2
Rok
    2004
Výraz tezauru
    Foraminifera,stratigraphy,paleoecology,Upper Cretaceous, Coniacian,Santonian,Grabenbach Formation,Lower Gosau Subgroup,Austria
Klíčové slovo
    Coniak-santon
    Foraminiferové
    Gosauská
    Grabenbach
    Lokality
    Nussensee
    Paleoekologie
    Podskupina
    Rakousku
    Sedimentů
    Souvrství
    Spodní
    Společenstvo
    Svrchnokřídových
Abstrakt (česky)
   Na základě studia foraminifer byly vyhodnoceny vzorky svrchnokřídových sedimentů stáří coniak-santon na základě stratigrafie a paleoekologie z lokality Nussensee v Rakousku. Sedimenty ze souvrství Grabenbach náležejí spodní gosauské podskupině.
Abstrakt (anglicky)
   Foraminiferal assemblages and paleoecology of the Upper Cretaceous sediments from the locality Nussensee in Austria (Conaician-Santonain, Grabenbach Formation, Lower Gosau Subgroup)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014