Podrobnosti záznamu

Název
    Foraminifers from the Barrandian: a revision of micropaleontological, collection of the Department of Paleontology, Charles University, Prague
Údaj o odpovědnosti
    Katarína Holcová
Autor
    Holcová, Katarína
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná
Svazek/č.
    Roč. 168, č. 1-4
Strany
    14
    s. 37-50
Rok
    1999
Poznámky
    3 tab., 5 pl., 3 s.bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Čas. Nár. Muz., Ř. přírodověd.
Předmětová skupina
    Barrandien
    devon
    Foraminifera
    ordovik
    popis taxonů
    sbírka
    silur
    školství
    taxonomie
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Barrandian
    Charles
    Collection
    Department
    Foraminifers
    Micropaleontological
    Paleontology
    Prague
    Revision
    University
Abstrakt (anglicky)
   Micropaleontological collection of the Department of Paleontology, Charles University Prague contains 12 washing residia from the Ordovcian to Devonian of the Barrandian; foraminifers were recorded in 1 Ordovician, 2 Silurian and 4 Devonian samples. 19 species were determined: representative of family Psammosphaeridae and Saccamminidae dominated in all samples of the Pragian age and older. Foraminifers of the families Ammodiscidae and Hemisphaerammidae prevailed in the Dalejan and Eifelian. Silurian foraminifers are first described from the Barrandian
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012