Podrobnosti záznamu

Název
    Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1
Další názvy
    Foraminifera of the Brno Sand in the Černovice TGB-1 Borehole
Autor
    Bubík, Miroslav
    Petrová, Pavla
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003
Svazek/č.
    Roč. 11, č. září
Strany
    4
Rok
    2004
Výraz tezauru
    biostratigraphy, Carpathian Foredeep, Cretaceous, Tertiary, Foraminifera, source area
Klíčové slovo
    Brněnských
    Černovice
    Foraminifery
    Písků
    TGB-1
    Vrtu
Abstrakt (česky)
   Článek předkládá výsledky studia dírkovců spodnobadenských 'brněnských písků' karpatské předhlubně vrtu Černovice TGB-1 u Brna. Dírkovcová fauna představuje směs druhů ze spodního badenu, karpatu, středního eocénu, turon-conicu a santonu a může být kompletně redeponovaná ve spodním badenu. Zdrojem miocenních mikrofosilií jsou patrně lokální výchozy karpatu a badenu. Křídové a eocénní mikrofosílie pochází pravděpodobně z vnějšího flyše Karpat.
Abstrakt (anglicky)
   Foraminifera of the Brno Sand in the Černovice TGB-1 Borehole
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014