Podrobnosti záznamu

Název
    Forest vegetation affecting the deposition of atmospheric elements to soils
Autor
    Dobešová, Irena
    Fišák, Jaroslav
    Fottová, D.
    Navrátil, Tomáš
    Skřivan, Petr
    Tesař, Miroslav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Biologia
Svazek/č.
    Roč. 61, Suppl. 19
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: 1QS200420562, GA AV ČR
    Projekt: GA205/04/0060, GA ČR
    Projekt: IAA3042301, GA AV ČR
    Překlad názvu: Ovlivnění depozice atmosférických částic na zemský povrch lesním porostem
    Rozsah: 6 s.
    spoluprace_08
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
Předmětová kategorie
    bulk precipitation
    soil chemistry
    throughfall
    wet deposition
Klíčové slovo
    Affecting
    Atmospheric
    Deposition
    Elements
    Forest
    Soils
    Vegetation
Abstrakt (česky)
   Vstup atmosférických polutantů prostřednictvím srážek, které propadnou skrz koruny stromů byl monitorován měsíčně ve dvou lesnatých povodích (Lesní potok a LIZ) v centrální a severozápadní části ČR. Roční depozice (vyjádřená v μg/mg.m-2.rok-1) Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Cl-, F-, Fe, K, Mg, Mn, Ntot, Na, Ni, Pb, Rb, SO42-, Sr a Zn mezi roky 1997 a 2005 byla vypočítána z měsíčně odebíraných vzorků. Příspěvek H+ byl počítán z měsíčních hodnot pH. Čistý charakter povodí LIZ je dokumentován nižším vstupem anionů a H+ navzdory vyššímu úhrnu srážek na stanovišti. Porovnání příspěvků v bulkových srážkách (BP) a pod korunami stromů (TH) vykazuje významně vyšší hodnoty Rb, K, Mg, Mn, F-, Ca, SO42-, Sr, Ba a Cl-. Je zřejmé, že vyšší příspěvky těchto elementů v TH významně ovlivňují lesní půdu a chemické vlastnosti vody. Lesní vegetace významně přispívá k mobilizaci a redistribuci mnohých elementů v půdním profilu.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012