Podrobnosti záznamu

Název
    Forest vegetation affecting the deposition of atmospheric elements to soils
Další názvy
    Lesní vegetace ovlivňující depozici atmosférických prvků v půdě
Autor
    Dobešová, Irena
    Fišák, Jaroslav
    Fottová, Daniela
    Navrátil, Tomáš
    Skřivan, Petr
    Tesař, Miroslav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Biologia
Svazek/č.
    Roč. 61, č. 19
Strany
    6
Rok
    2006
Výraz tezauru
    bulk precipitation, soil chemistry, throughfall, wet deposition
Klíčové slovo
    Affecting
    Atmospheric
    Deposition
    Elements
    Forest
    Soils
    Vegetation
Abstrakt (česky)
   Atmosférický přínos prvků/iontů ze vzduchu do půdy prostřednictvím jak celkových srážek, tak přes vegetační pokryv byl sledován na dvou lesních lokalitách (Lesní potok ve středních Čechách a Liz v jihozápadních Čechách). Celkově mnohem menší znečištění lokality Liz se projevilo v menším přínosu aniontů silných anorganických kyselin (většinou vznikajících v důsledku lidské činnosti.), tak i H+ i přes větší objem srážek v této oblasti. Lze konstatovat, že větší přítomnost některých prvků ve srážkách, které prošly přes vegetační pokryv, značně ovlivňuje chemické složení vody v lesní půdě. Lesní vegetace tedy výrazně přispívá k mobilizaci mnoha prvků v půdě a ovlivňuje i jejich rozložení v půdním profilu.
Abstrakt (anglicky)
   Atmospheric inputs of elements/ions into the soil through bulk precipitation and throughfall were monitored monthly at two forested catchments (Lesni potok and Liz) in central and southwestern Bohemia, respectively. The more pristine character of the Liz catchment was manifested in lower inputs of anions of strong inorganic acids and of H+ in spite of higher precipitation amounts at the site. It is declared that high fluxes of these elements/ions in TH significantly affect the forest soil water chemistry.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014